Учебни планове - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Учебни планове

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА        
УЧЕБНИ   ПЛАНОВЕ
2022 – 2023   г.

/Mоля, натиснете линка за отваряне на документа/

 
Клас Спе-

 

циал-

ност

    Код Учебен

 

план

Степен на професионална квалификация – професия

/Mоля, натиснете линка за отваряне на документа/

VIII А КМ 5230502 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
VIII Б КТТ 5230501 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
VIII В СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
VIII Г СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
VIII Д ПП 4810301 2017 г. Трета – приложен програмист
VIII Е ПИИ 4810401 2021 г. Трета – програмист на искуствен интелект
IX А КМ 5230502 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
IX Б КТТ 5230501 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
IX В СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
IX Г СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
IX Д ПП 4810301 2017 г. Трета – приложен програмист
IX E ПП 4810301 2017 г. Трета – приложен програмист
X А КМ 5230502 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
X Б КТТ 5230501 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
X В СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
X Г СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
X Д ПП 4810301 2017 г. Трета – приложен програмист
X E ПП 4810301 2017 г. Трета – приложен програмист
XI А КМ 5230502 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
XI Б КТТ 5230501 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
XI В СП 4810201 2017 г.  Трета – системен програмист
XI Г   СП 4810201   2017 г. Трета – системен програмист
XI Д ПП 4810301    2017 г. Трета – приложен програмист
XI Е АНП 5230701 2017 г. Трета – техник по автоматизация
XII А  КМ 5230502 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
XII Б КТТ 5230501 2017 г. Трета – техник на компютърни системи
XII В СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
XII Г  СП 4810201 2017 г. Трета – системен програмист
XII Д  ПП 4810301 2017 г. Трета – приложен програмист

 

Използвни съкращения:

КМ - Компютърни мрежи; КТТ - Компютърна техника и технологии;  ПП - Приложно програмиране; СП - Системно програмиране; ПИИ - Програмиране на изкуствен интелект; АНП - Автоматизация на непрекъснатите производства;