Свободни работни места - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Свободни работни места

Към 15.03.2023 година ПГЕА търси да назначи следните специалисти:

1. Старши учител/учител инженер по професионална подготовка - изисквания за заемане на длъжността - учителска правоспособност и висше образование по някоя от специалностите „Компютърно и софтуерно инженерство”, „Компютърни науки и инженерство", „Компютърни технологии и приложно програмиране” или сходна

Срок за подаване на документи - до 31.03.2023