Стипендии - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Стипендии

 Съобщение  

Искате да получавате стипендия?

Запознайте се с критериите за отпускането им:

Критерии за отпускане на стипендии първи срок на учебна 2022/2023

Критерии за отпускане на стипендии втори срок на учебна 2022/2023

Смятате, че отговаряте на критериите за отпускане на стипендия?

Изтеглете и попълнете заявлението за стипендии:

Заявления за стипендии първи срок на учебната 2022/2023

Заявления за стипендии втори срок на учебната 2022/2023