Специалности в Професионална гимназия по електротехника и автоматика - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Специалности в Професионална гимназия по електротехника и автоматика

ПРИЕМ 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми потребители за повече информация кликнете върху линковете /всичко в син цвят е линк/

Скролвайте до края на страницата - за да намерите информация за специалностите, всички документи които трябва да попълите и още нещо.

Кратко представяне на ПГЕА

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ В ПГЕА?

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ /моля да имате предвид, че редакцията на инструкцията е за 2019/2020 година/

ИЗТЕГЛИ ИНСТРУКЦИЯТА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ: 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЛАН ПРИЕМ 2024/2025

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ И ПАКЕТ С ДОКУМЕНТИ: 

ВАЖНИ СРОКОВЕ – изтегли

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ – изтегли

ФОРМИРАНЕ НА БАЛ – ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС:

 1. Удвоената оценка от НВО по математика.
 2. Удвоената оценката от НВО по български език и литература.
 3. Оценката по компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството за основно образование /7-ми клас/.
 4. Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование /7-ми клас/.

ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ: 

 1. Свидетелство за основно образование /7-ми клас/;
 2. Заявление по образец от гимназията;
 3. Медицинско свидетелство.

ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ СА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРИЕМАМЕ В СЛЕДНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ И СПЕЦИАЛНОСТИ, КАКТО СЛЕДВА:

I. Две паралелки Специалност "СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ"

26 места - втори чужд език руски

26 места - втори чужд език немски

КОД 2133 /трябва да се впише в заявлението на кандидата/

         Професия: СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

II. Една паралелка Специалност "ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ",

26 места - втори чужд език немски

КОД  2138  /трябва да се впише в заявлението на кандидата/

        Професия: ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

III. Една паралелка Специалност "ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ",

26 места - втори чужд език немски

КОД 3864 /трябва да се впише в заявлението на кандидата/

        Професия: ПРОГРАМИСТ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

IV. Една паралелка Специалност "КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ",

26 места - втори чужд език немски

КОД 2123 /трябва да се впише в заявлението на кандидата/

        Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

V. Една паралелка Специалност "КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ",

26 места - втори чужд език немски

КОД 2115 /трябва да се впише в заявлението на кандидата/

        Професия:ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

VI. Една паралелка Специалност "ПРОГРАМИРАНЕ НА РОБОТИ",

26 места - втори чужд език немски

КОД 4333 /трябва да се впише в заявлението на кандидата/

Професия: ПРОГРАМИСТ НА РОБОТИ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ФОРМИРАНЕ НА БАЛ – ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС:

 1. Удвоената оценка от НВО по математика.
 2. Удвоената оценката от НВО по български език и литература.
 3. Оценката по компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството за основно образование /7-ми клас/.
 4. Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование /7-ми клас/.

ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ: 

 1. Свидетелство за основно образование /7-ми клас/;
 2. Заявление по образец от гимназията;
 3. Медицинско свидетелство.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ В ПГЕА?

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ /моля да имате предвид, че редакцията на инструкцията е за 2019/2020 година/

ИЗТЕГЛИ ИНСТРУКЦИЯТА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ: 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЛАН ПРИЕМ 2024/2025

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ И ПАКЕТ С ДОКУМЕНТИ: 

ВАЖНИ СРОКОВЕ – изтегли

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ – изтегли