Ръководство - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Ръководство

Директор - инж. Филип Филипов,

тел. 028956911,

e-mail: pgeasofia@pgea.bg

Заместник директор по учебна дейност - Маргарита Костадинова

тел. 028956933

e-mail: pgeasofia@pgea.bg

Заместник директор по учебно-производствена дейност - инж. Петя Димитрова

тел. 028956922

e-mail: pgeasofia@pgea.bg