Проекти - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Проекти

Работим по следните проекти:

Моля кликнете върху линка за достъп до повече информация

Проекти по Еразъм+

Активни са и работим три проекта по програма Еразъм+  през 2023/2024 учебна година, както следва:

1. Network of IcT Robo Clubs - 2020-1-BG01-KA202-079200  

1.1. към сайта на проекта

2. HOLOGRAM - 2021-1-NO01-KA220-SCH-000024040 - Hands on Learning Online: Gaining Results through Advanced Methods

3. Robo STEAM - Inclusive Technologies - 2022-1-BG01-KA220-VET-000089434 КА 220-VET-62/ 03.102022 

 

4. Проект: 2023-1-BG01-KA121-SCH-000125798 ERASMUS + KA121-SCH, Ключово действие 1: Мобилност на ученици и членове на персонала в училищното образование

4.1. Културна програма - Италия 2024

4.2. STEM подход в обучението  - Италия 2024

4.3. Сертификати - Италия 2024

4.4. Филм част 1 - Италия 2024

4.5. Филм част 2 - Италия 2024