Видео - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Видео

ПГЕА е част от партньорските гимназии на австрийския проект GODUAL.

Моля, вижте какво представлява дуалното обучение в това кратко видео. 

За удобство можете да пуснете на цял екран, като кликнете на символа за целта /втория от трите/, намиращ се в долния десен ъгъл на видеото.

В 4 минути за нас през камерата  - изработили Христо, Генадий и Християн

Ще ги видите в метрото - 2 кратки клипа направени от Христо, Генадий и Християн