Общи пространства - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Общи пространства

Фоаeта - прекрасно място за отдих между часовете

Актова зала