ПГЕА получи престижна награда - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
ПГЕА получи престижна награда

НАГРАДА ПОЛУЧЕНА ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ
Екип на ПГЕА представи разработка с която спечели престижно трето място на конкурса КРЕАТИВНОСТ и ИНОВАЦИИ.

  Екипът извоювал престижното трето място

Отличена е разработена от клуб "Роботика" реакционно-координационна конзола.