График за завършване на ХII клас учебна 2023/2024 - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
График за завършване на ХII клас учебна 2023/2024