График за провеждане на ДИППК - теория и практика - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
График за провеждане на ДИППК - теория и практика