График за провеждане на ДИППК сесия май-юни 2023 година - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
График за провеждане на ДИППК сесия май-юни 2023 година

График Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация май-юни 2023