График поправителна сесия СФО - юли 2024 - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
График поправителна сесия СФО - юли 2024