График поправителна сесия дневна форма на обучение юли 2024 година - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
График поправителна сесия дневна форма на обучение юли 2024 година