Награди и постижения - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Награди и постижения

Награди и постижения

Двата отбора на ПГЕА са класирани за Регионален кръг на състезанието по електроника - Мога и зная как