Медицински кабинет - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Медицински кабинет

В ПГЕА със съдействието на Столична община има оборудван и функционира медицински кабинет