Компютърни кабинети - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Компютърни кабинети

За провеждане на часове по "Информационни технологии" а също и на часовете по практика на предимно софтуерните специалности, като например:
"Приложно програмиране", "Системно програмиране" и Програмиране на изкуствен интелект" сме осигурили работни места за всеки ученик, 
доближаващи се максимално до реалната работна среда.


 
За часовете по практика на предимно хардуерните специалности, като например:
"Компютърни мрежи", "Компютърна техника и технологии", "Автоматизация на непрекъснати производства", 
сме осигурили кабинети и лаборатории доближаващи учебния процес до реална работна среда, срещана във фирмите.