Кабинети по практика - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Кабинети по практика

Осигурени са кабинети и лаборатории оборудвани с най-съвременна техника, подходяща за обучение на ученици

 

Основи на електрониката, без поялник няма как