Еразъм - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Еразъм

Активни са и работим три проекта по програма Еразъм+  през 2022/2023 учебна година, както следва:

Моля кликнете върху линка за повече информация

1. Network of IcT Robo Clubs - 2020-1-BG01-KA202-079200  ++++++ към сайта на проекта

2. HOLOGRAM - 2021-1-NO01-KA220-SCH-000024040 - Hands on Learning Online: Gaining Results through Advanced Methods

3. Robo STEAM - Inclusive Technologies - 2022-1-BG01-KA220-VET-000089434 КА 220-VET-62/ 03.102022