Бюджет - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Бюджет

Моля, кликнете върху линка за да отворите документа:

Отчет на Бюджета за първо тримесечие за 2024г.

Бюджет за 2024 година

Уточнен план за бюджет 2023 г.

Отчет на Бюджета за четвърто тримесечие за 2023 г.

Отчет на Бюджета за трето тримесечие за 2023г.

Отчет на Бюджета за второ тримесечие за 2023г.

Отчет на Бюджета за първо тримесечие за 2023г.

Уточнен план за бюджет 2022 г.

Отчет на Бюджета за четвърто тримесечие за 2022 г.

Отчет на Бюджета за трето тримесечие за 2022 г.

Отчет на Бюджета за второ тримесечие за 2022 г.

Отчет на Бюджета за първо тримесечие за 2022г.

Бюджет за 2022 година

Уточнен план за бюджет 2021 г.

Отчет на Бюджета за четвърто тримесечие за 2021г.

Отчет на Бюджета за трето тримесечие за 2021г.

Отчет на Бюджета за второ тримесечие за 2021г.

Отчет на Бюджета за първо тримесечие за 2021г.

Бюджет за 2021 година

Уточнен план за бюджет 2020

Отчет на Бюджета за четвърто тримесечие за 2020г.

Отчет на Бюджета за трето тримесечие за 2020г.

Отчет на Бюджета за второ тримесечие за 2020г.

Отчет на Бюджета за първо тримесечие за 2020г.

Бюджет за 2020 година

Уточнен план за бюджет 2019 г.

Отчет на Бюджета за четвърто тримесечие за 2019г.

Отчет на Бюджета за трето тримесечие за 2019г.

Отчет на Бюджета за второ тримесечие за 2019г.

Отчет на Бюджета за първо тримесечие за 2019г.

Бюджет за 2019 година

Отчет на Бюджета за четвърто тримесечие за 2018г.

Отчет на Бюджета за трето тримесечие за 2018г.

Отчет на Бюджета за второ тримесечие за 2018г.

Отчет на Бюджета за първо тримесечие за 2018г.

Бюджет за 2018 година

Уточнен план за бюджет 2017 година

Отчет на Бюджета за четвърто тримесечие за 2017г.

Отчет на Бюджета за трето тримесечие за 2017г.

Отчет на Бюджета за второ тримесечие за 2017г.

Отчет на Бюджета за първо тримесечие за 2017г.

Бюджет за 2017 година

Отчет на Бюджета за четвърто тримесечие за 2016 г.

Отчет на Бюджета за трето тримесечие за 2016 г.

Отчет на Бюджета за второ тримесечие за 2016 г.

Отчет на Бюджета за първо тримесечие за 2016 г.

Бюджет за 2016 година