Компютърно инженерство срещу електротехника: каква е разликата? - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Компютърно инженерство срещу електротехника: каква е разликата?

Компютърно инженерство срещу електротехника: каква е разликата?

Ако компютрите работят на електричество, как е възможно да има разлика между компютърното инженерство и електроинженерството?

Това е актуален въпрос - и подобно на идентифицирането на разликите между машиностроенето и електротехниката, отговорът се явява малко по-сложен. Докато компютърното инженерство и електротехниката са две различни области, има значително припокриване в отговорностите и формата на обучение. И двете дисциплини са еднакво съсредоточени върху технологиите, доходоносни и вълнуващи, но не са толкова взаимнозаменяеми, колкото си мислите. Компютърното инженерство се фокусира върху създаването и проектирането на компютърен софтуер, докато електроинженерството - върху разработването на всичко, задвижвано от електричество.

За да ви помогнем да разберете приликите и разликите между двете, ще проучим всичко, което трябва да знаете за компютърното инженерство и електроинженерството.

 

Два различни клона на инженерството

Както подсказват имената им, компютърното инженерство и електроинженерството са фокусирани клонове на по-широка дисциплина: инженерството. Като такива, те споделят общата цел да използват науката за планиране, изграждане, поддържане и подобряване на различни сфери в живота. Най-съществената разлика между двата типа инженерство е това върху което се съсредоточават.

Компютърното инженерство се фокусира върху, компютърните мрежи, архитектура, компютърния хардуер и софтуер.

То съществува в пресечната точка на компютърните науки и електронното инженерство, така че компютърните инженери често работят в тясно сътрудничество със софтуер разработчиците. Като се има предвид това, то включва и малка част програмиране въпреки че фокусът все още е съсредоточен върху практическата работа.

Също така е важно да се отбележи, че в днешно време терминът „компютър“ се отнася за много повече от вашия лаптоп или персонален компютър. Тъй като “smart” устройствата се превръщат в неизменна част от ежедневието, всичко от пейсмейкър до кола има интегриран компютър - и компютърните инженери са длъжни да участват в проектирането.

Електротехниката, от друга страна, е изучаването и прилагането на всички неща, които се захранват с електричество. Електроинженерите проектират, разработват и тестват електрически системи, електрическо оборудване и устройства. Всеки уред, който генерира или работи с електричество, попада в електротехниката.

Въпреки че двете дисциплини често работят по едни и същи видове проекти или за постигане на общи цели, те се различават по естеството на своята работа.

 

 

 

Сравняване на умения и отговорности в работата

Отговорности за компютърно инженерство

Най-„традиционната“ роля за един компютърен инженер е изграждането и тестването на компютърни части. Други отговорности включват подсигуряване, че тези компоненти работят с подходящия софтуер.

Имайки това предвид, опитните компютърни инженери също така се занимават с разработка на софтуер и програмиране. Някои пък пишат наръчници с инструкции за нови потребители или подобряват вградени системи в компанията, чрез тестване.

Независимо от позицията, компютърните инженери трябва да имат задълбочено разбиране за компютрите и техните части.

 

Електроинженерни отговорности

Електроинженерите проектират и тестват всички видове електрически вградени системи като например комуникационните технологии. Тяхната работа изисква задълбочени познания по схеми, двигатели, генериране на електроенергия и софтуер. Те посещават работни места, за да анализират и решават технически проблеми.

Както можете да видите, електротехниката и компютърното инженерство са доста сходни и изискват много от същите основни умения.  Независимо от това, най-добре е да решите рано и да следвате пътя, който ви харесва най-много.  Ако вашият интерес е насочен към компютрите и софтуера, компютърното инженерство вероятно е отговорът. Ако повече ви увличат електронните устройства и техните функции, може да предпочетете електроинженерството.