Какво е електротехника? - ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА – СОФИЯ
Какво е електротехника?

Какво е електротехника?

Електротехниката е модерен клон на инженерството, който използва физика, електроника и електромагнетизъм за проектиране и разработване на продукти, използващи или генериращи електричество. Тази област се разрасна значително от въвеждането на електричеството през XIX век, до днес когато електричеството е широко разпространено в домовете и предприятията по целия свят.
Широка гама от индустрии използват електротехниката, включително комуникации, комунални услуги, технологии, транспорт и правителство. Тази специалност също така разработва разнообразни устройства, от малки микрочипове и микропроцесори до големи електрически системи. Тъй като електротехниката се разви, тя се раздели в по-малки подкатегории, които включват инструменти, обработка на сигнали, компютри и електроника.
Още от самото й начало електротехниката е играли огромна роля. От електрическата крушка създадена от Томас Едисон до изобретяването на телевизията от Фило Т. Фарнсуърт, пионерите в електроинженерството до голяма степен са оформили начина, по който живеем днес.
След работата на тези велики учени, електротехниката се е развила неимоверно, разширявайки се в редица специализирани категории. Те включват навигационни системи за производство и предаване на енергия, двигатели, батерии, системи за управление и др. С увеличеното използване на електроника и електрически системи в нашия живот днес, не е изненада, че електроинженерите продължават да оказват голямо влияние върху света.

Какво правят електроинженерите?

Накратко, електроинженерите помагат за поддържането на нашия свят. От малките микрочипове в нашите мобилни телефони до големите електрически системи на самолетите. Електроинженерите не само създават тези устройства и навигационни системи, но и ги поддържат. С развитието на електричеството и технологиите има редица програми, дипломи, кариерни пътища и възможности в областта на електротехниката, които оказват влияние върху това, което електроинженерите правят ежедневно. Работните задължения на електроинженерите могат да включват:

Планиране на електрически проекти

Електроинженерите създават планове за отделни електрически проекти, като разработването на нов смартфон, и по-мащабни като осветлението за град или магистрала. Планирането изисква да се определи как трябва да изглежда и функционира проектът, какъв бюджет е нужен, къде ще бъдат разпределени парите и колко време ще отнеме завършването на проекта. Електроинженерите трябва да вземат предвид изискванията на своя клиент или работодател и всички международни, национални и местни указания за безопасност. Те също така извършват изчисления на спад на напрежението и фотометрични изчисления, за да определят най-добрия начин за създаване на своите проекти.

Производство на електрически продукти

Електроинженерите създават електрически продукти. Те обикновено правят това като част от екип, като работят върху отделни компоненти или механизми и след това ги сглобяват, за да създадат готовия продукт.

Тестване и оценка на електрически продукти

След като електрическите продукти са завършени, електроинженерите ги тестват и оценяват. Те оценяват дали проектите функционират по предназначение, включително дали се придържат към спецификациите и насоките на проекта. Електроинженерите могат да подложат проекта на поредица от строги тестове, за да определят дали представлява риск за безопасността на потребителите и дали е достатъчно издръжлив, за да задоволи купувачите. По време на процеса на тестване електроинженерите понякога намират области, в които техните проекти или компоненти могат да бъдат подобрени. След това те оценяват всички предложени промени за стойност и, ако бъдат одобрени, ги внедряват преди проектът да излезе на пазара.

Извършване на поддръжка и ремонт

Електрическите продукти и системи често изискват поддръжка, за да се осигури дълготрайната им употреба. Електроинженерите обикновено са отговорни за извършването на тази поддръжка и откриването на дребни проблеми, преди те да станат по-сериозни.
Електроинженерите играят ключова роля в ежедневието. От инсталирането на ключ за осветлението в дома ви до изобретяването на медицинско оборудване като скенери, те имат огромно влияние върху нашия живот. Развитието на дигиталните технологии не би бил възможен без иновативната работа на електроинженерите. Те проектират и разработват електрическите компоненти, които захранват тези машини.
Електротехниката продължава да се развива заедно със света около нас, затова имаме нужда от електроинженерите да ни съпътстват.